Over deze keuzehulp

De Parkinson keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en neurologen te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De Gevorderd Parkinson keuzehulp is voor patiënten met gevorderd stadium van Parkinson, waarbij de medicatie niet meer voldoende werkt. Uw patiënt komt in aanmerking voor minimaal een van de geavanceerde therapieën:
  • DBS
  • Levodopa pomp
  • Apomorfine pomp

Medische inhoud

De medische inhoud is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn opgesteld door de NVN.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Nederlandse richtlijn Ziekte van Parkinson, versie 14-10-2020. Verantwoording: Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Beschikbaar via: https://richtlijnendatabase.nl/

Nijhuis FAP, van den Heuvel L, Bloem BR, Post B, Meinders MJ. The Patient's Perspective on Shared Decision-Making in Advanced Parkinson's Disease: A Cross-Sectional Survey Study. Front Neurol. 2019 Aug 16;10:896. doi: 10.3389/fneur.2019.00896. PMID: 31474936; PMCID: PMC6706819.
Laatste update
9 december 2022

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

Voor de ontwikkeling is een werkgroep opgericht met parkinson neurologen en parkinsonverpleegkundigen en personen met de ziekte van Parkinson. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de inhoud.

Tijdens de ontwikkeling hebben meerdere patienten evenals neurologen en parkinsonverpleegkundigen meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

De Parkison keuzehulp is een initiatief van Radboudumc met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.
Radboudumc ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Drs. F.A.P. Nijhuis
Drs. F.A.P. Nijhuis
Neuroloog
CWZ
Prof.dr. B. Bloem
Prof.dr. B. Bloem
Neuroloog
Radboudumc
Dr. B. Post
Dr. B. Post
Neuroloog
Radboudumc
Dr. R. Esselink
Dr. R. Esselink
Neuroloog
Radboudumc
Dr. M. Meinders
Dr. M. Meinders
Senior onderzoeker
Radboudumc

Financiering

Radboudumc en ZorgKeuzeLab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek naar de keuzehulp. Voor de ontwikkeling van de keuzehulp is ook financiële steun ontvangen via een unrestricted grant van Medtronic, Abbvie en Apotheekzorg. Zij hebben alleen een financiele bijdrage geleverd, geen inhoudelijke bijdrage.

Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.